Algemene Voorwaarden Websites

Website

Voor het draaien van een website is geschikte hosting nodig. Toeps Media is niet verantwoordelijk voor deze hosting. Klant dient te zorgen voor hosting met voldoende ruimte, traffic, databases, een actuele php-versie en een https-omgeving met werkend ssl-certificaat. Natuurlijk kan ik hierin adviseren. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor problemen aan de kant van de host, zoals downtime.

In het ontwerp van de website kunnen, mocht de techniek of esthetiek dit vereisen, wijzigingen worden gemaakt. Toeps Media behoudt zich het recht voor verzoeken tot wijziging die technisch of esthetisch niet wenselijk zijn te weigeren.

WordPress

Websites worden gebouwd met behulp van open source-software genaamd WordPress. Toeps Media is niet verantwoordelijk voor problemen die worden veroorzaakt door WordPress.

Prijzen

Het prijsvoorstel wordt altijd pas na een eerste gesprek, wanneer echt goed duidelijk is wat er dient te gebeuren, definitief. Wanneer klant later om extra werk verzoekt, wordt hier een nieuwe prijs voor afgesproken. Prijzen op deze website zijn slechts ter indicatie.

Oplevering

Tijdens het eerste gesprek geef ik een indicatie van oplevertijd. Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ik doe mijn best klanten zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in oplevertijd.

Feedback

In het ontwikkelproces van de website zijn twee feedbackrondes opgenomen. De eerste feedbackronde vindt plaats wanneer de website in grote lijnen is neergezet (in Sketch of in ruwe bouw). In deze feedbackronde kan de klant aangeven of er dingen zijn die hij/zij graag anders zou zien. De tweede feedbackronde is wanneer de site (zo goed als) af is. In deze feedbackronde kan de klant nog kleine aanpassingen doorgeven, maar er kan niet meer kostenloos van de grote lijnen zoals bevestigd in de eerste feedbackronde worden afgeweken.

Betaling

Voordat ik aan de werkzaamheden begin, kan ik een aanbetaling vragen. Het (resterende) factuurbedrag dient vervolgens na voltooiing van de website binnen 14 dagen te worden voldaan. Onder voltooiing wordt ook verstaan een website die nagenoeg af is, maar nog wacht op het uploaden en/of aanpassen van content door de klant.

Support

Support betreft hulp bij bestaande functionaliteiten van de website. Nieuwe functies vragen om een nieuwe offerte. Support betreft niet handelingen die klant logischerwijs zelf kan doen, zoals het toevoegen van foto’s aan een portfolio.

Ik kan besluiten een supportcontract te laten vervallen, zodra iemand anders dan ik (“het handige neefje”) aan de site heeft gesleuteld.

Plugins

WordPress is een systeem dat werkt met plugins. Er zijn duizenden plugins beschikbaar, het overgrote deel gratis. Niet al deze plugins zijn even betrouwbaar, en sommige plugins kunnen conflicteren met andere functionaliteiten van de site. Het is niet aan te raden zonder overleg plugins te installeren. Toeps Media is niet verantwoordelijk voor problemen veroorzaakt door door de klant geïnstalleerde plugins.

Updates

Klant wordt geacht de website zo up-to-date mogelijk te houden, door alle WordPress- en plugin-updates zo spoedig mogelijk uit te voeren. Toeps Media is niet verantwoordelijk voor gehackte of geïnfecteerde sites die het gevolg zijn van het niet up-to-date houden van software.

Auteursrecht

Op een door mij vervaardigd WordPress-theme rust auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan een theme te kopiëren naar een andere website. In de footer van de website kan ik besluiten een link op te nemen naar toepsmedia.nl.